top of page

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

  • Identitat: Luesma Vega SL - NIF: B65000615.

  • Adreça postal: C/Francesc Samaranch 11, nau 3, 08750 Molins de Rei, (Espanya)

  • Telèfon: 93 222 71 93

  • Correu electrònic: info@luesmavega.com

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Luesma Vega SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar i atendre les teves sol·licituds segons cada finalitat concreta; concretament, compra de productes, gestió d'incidències, sol·licitud d'informació i atenció al client.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Consentiment de l'interessat: l'usuari, en donar-se d'alta en algun dels nostres apartats, presta el consentiment exprés al tractament de les vostres dades personals.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Luesma Vega SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, Luesma Vega SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podreu exercitar materialment els vostres drets de la manera següent: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir enviant un correu electrònic a info@luesmavega.com
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Luesma Vega SL procedeixen del mateix interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives

  • Adreces postals i electròniques

  • Dades econòmiques

 

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

bottom of page