top of page

Condicions Generals

Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes oferts al lloc web www.luesmavega.eu, del qual és titular Luesma Vega, SL. (d'ara endavant, Luesma & Vega).

L'adquisició de qualsevol dels productes comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'hi indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels productes oferts.

Identificació

Luesma & Vega, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:
• La seva denominació social és: Luesma Vega, SL.
• El seu nom comercial és: Luesma & Vega.
• El seu CIF és: B65900615
• El seu domicili social és a: Francesc Samaranch 11, nau 3, 08750 Molins de Rei (Espanya).
• Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43453, Foli 0151, Seccion General, Full 430335, Província B, Inscripcion 1.

Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Trucant al telèfon: 93 222 71 93
• Enviant un missatge ainfo@luesmavega.como mitjançant el formulari de contacte present en aquest lloc web.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Luesma & Vega es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

En cas de precisar modificació d'un producte adquirit i/o canvi de direcció de lliurament, ens ho podeu notificar per les vies anteriors.

Productes

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.
Luesma & Vega es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, Luesma & Vega podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix Luesma & Vega es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

Un cop dins de www.luesmavega.eu i per accedir a la contractació dels diferents productes, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.luesmavega.eu.

Observacions
Les ofertes presentades per Luesma & Vega són vàlides dins del límit de les existències disponibles.

Les imatges publicades són merament il·lustratives i es corresponen amb articles reals.

Advertència

L'usuari haurà, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article dels comercialitzats, assegurar-se que aquest és idoni per a l'ús que vol donar.

Disponibilitat i Substitucions

Luesma & Vega pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través dewww.luesmavega.eu

No obstant això, en cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s'hagués esgotat, s'informarà al client en un termini de 24/48 hores des de la realització de la comanda.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d'això el consumidor, Luesma & Vega podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu; en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte .

En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat s'efectuarà en el termini de 15 dies naturals.

Procés de Compra i/o Contractació

Per realitzar qualsevol compra a www.luesmavega.eu, cal que el client sigui més gran.
A més, cal que el client registri les seves dades a través d'un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a Luesma & Vega la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privadesa de Luesma & Vega.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Luesma & Vega per correu electrònic.

Per cancel·lar una comanda haurà de sol·licitar aquesta cancel·lació trucant per telèfon 93 222 71 93 en horari de 9 a 14h o mitjançant correu electrònic ainfo@luesmavega.com

Facturació

El client consenteix que la factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà la factura a través de l'email proporcionat al formulari de compra.

 

Lliurament

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L'àmbit de lliurament actual recull les zones següents: Espanya peninsular.

Formes i terminis de lliurament

Les comandes es lliuraran a la persona i adreça indicada a la comanda.

Les comandes seran lliurades al client a través de les empreses de missatgeria o paqueteria Correos Express o altres empreses. La comanda es considerarà lliurada en el moment en què el transportista hagi lliurat el paquet al client, i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies a l'albarà de recepció de lliurament (si ens és així, no s'acceptarà cap reclamació per trencament de transport).

En el moment del lliurament:

Quan el consumidor pren possessió dels béns, se li transfereix el risc de pèrdua o dany. Per tant, és important:

- No signeu l'albarà de lliurament fins que no hagueu comprovat el contingut dels paquets i l'estat de la mercaderia.
- No cediu a la pressió dels repartidors, preneu-vos el temps per examinar la seva mercaderia.

Si, en el moment de la inspecció de la mercaderia, es comprova que no s'ajusta a l'ordre de comanda o que ha patit danys durant el transport, s'haurà de rebutjar i, sobretot, ha d'indicar les reserves explícites a l'albarà de lliurament ( condició obligatòria per fer qualsevol reclamació per trencament o danys durant el transport)


El termini màxim de lliurament és de 1-2 dia/sa partir de l'expedició ( sempre que tots els productes de la comanda estiguin en estoc) excepte per a comandes paletitzades ( comandes voluminoses ), en què el lliurament es pot fer en 2-5 dies feiners.

Les comandes seran enviades al client en un termini de 48/72 hores (laborables) des de la confirmació de la venda o de la comanda (en cas de pagament contra reemborsament), sempre que el client hagi efectuat la comanda abans de les 16h. Els caps de setmana i festius no es faran ni enviaments ni lliuraments de comandes.

Preus, Despeses i Impostos

Els preus dels productes que es recullen a www.luesmavega.eu vindran expressats a Euros llevat que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Productes

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de www.luesmavega.eu.
• Els productes tenen IVA inclòs.
• El tipus d'IVA és del 21%, excepte per a aquelles empreses que estiguin donades d'alta al Registre d'Operacions Intercomunitàries.
• Despeses d'enviament: Les despeses d'enviament aniran a compte del client final, en el cas de particulars.
• Despeses de devolució: depenent del tipus de devolució, les despeses de recollida aniran a compte del client. Si l'anul·lació de la comanda és comunicada amb anterioritat a l'enviament de la comanda, el client es trobarà eximit de cap despesa.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l'acceptació.

Formes de pagament

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

- Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com a bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.

- PayPal

A través de PayPal s'autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retiraran cap diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

 

Política de Devolucions i Desistiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d'indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l'art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

El client disposarà d'un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar Luesma & Vega sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, Luesma & Vega procedirà a la devolució de l'import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client per abonar-lo.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a Luesma & Vega la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari que es troba al final d'aquest document i enviant-lo a l'adreça de correu electrònic de Luesma & Vega, info@luesmavega.com.

Per procedir a la devolució d'un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució. El client suportarà els costos de retorn dels béns.


Observacions

No es canviarà ni abonarà cap producte manipulat pel client en mal ús, ruptura, etc.; en cas contrari, es perdrà tota garantia. En cas de producte defectuós, les despeses d'enviament repercutiran a Luesma & Vega. En els altres casos, aquests seran assumits pel client. Si l'anul·lació de la comanda és comunicada amb anterioritat a l'enviament de la comanda, el client es trobarà eximit de cap despesa. En cas de substitució d'un producte, aquest podria no ser necessàriament igual a l'anterior, encara que si en qualsevol cas una versió o model millorat, atès que els productes estan subjectes a una millora contínua. Tant la recollida del producte com la corresponent devolució seran gestionades per Luesma & Vega a través del nostre servei de missatgeria.

Garantia

Els productes adquirits a través dewww.luesmavega.eugaudeixen d'un període de garantia de 2 anys des del moment del lliurament, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte.

L'usuari haurà d'informar Luesma & Vega de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

El comprador té una garantia de 2 anys, la qual entrarà en vigor tenint en compte la data de compra que es detalla a la factura de venda.

Luesma & Vega no es responsabilitza dels danys causats per productes modificats o manipulats pel client o per qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant; així com per lús inadequat, la manipulació i/o signes aparents de tracte incorrecte. El producte a reparar o substituir sempre haurà de correspondre a l'enviat per Luesma & Vega adjuntant el document de compra (albarà o factura).

En cas de no disposar de l'embalatge original, el client haurà d'utilitzar una caixa resistent i amb mida suficient que permeti la introducció de l'equip amb comoditat; es recomana que el client introdueixi a sota, a sobre i al voltant del producte, material de protecció en quantitat suficient (paper de bombolles o bosses de paper o escuma, etc.), per tal d'impedir qualsevol moviment del producte dins de l'embalatge.

S'exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

Per conèixer les gestions que cal seguir davant els problemes en un producte podeu contactar:

• Amb el servei d'Atenció al client de Luesma & Vega al número de telèfon 93 222 71 93.


Observacions

La garantia no cobreix els danys causats per factors externs com ara fenòmens atmosfèrics, foc, aigua, ús anormal del producte, caigudes accidentals o ús incorrecte per particulars o empreses no autoritzades per Luesma & Vega. De la mateixa manera, tampoc no cobreix el desgast per hores o l'ús indegut d'hores o negligència abans o durant l'ús, així com trencaments produïts per una instal·lació o manipulació i emmagatzematge incorrecta.

Luesma & Vega es reserva el dret a estudiar cada producte retornat per especialistes independents, quedant la garantia exempta en cas de demostrar-se, per les autoritats competents el trencament ha estat causat pel client, així com el trencament parcial del producte per forçar l'ús de la garantia per a la devolució o reintegrament del producte; en aquests casos, les despeses del peritatge seran assumides pel client. Luesma & Vega no està obligat a indemnitzar el client o tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Responsabilitat i Exoneració de Responsabilitat

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes. i la finalitat a què estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Luesma & Vega podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els productes no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ.

Atenció al Client i Reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de Luesma & Vega el client haurà d'adreçar-se al departament d'atenció al client bé al número de telèfon 93 222 71 93, bé enviant un missatge a través del formulari de contacte en aquesta web o mitjançant email a info@luesmavega.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legislació aplicable

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. La llengua utilitzada serà l'espanyol.


 

Aquí teniu disponible per descarregar els formularis següents.

Us recomanem realitzar qualsevol gestió a través del nostre servei de postvenda, trucant al 93 222 71 93

bottom of page