top of page

Avís Legal

 

Dades del responsable

– Identitat del Responsable: Luesma Vega SL
– CIF: B65900615
– Domicili social: Francesc Samaranch 11, nau 3, 08750 Molins de Rei
– Correu electrònic: info@luesmavega.com

En aquest espai, l'usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Luesma Vega SL, com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Condicions generals dús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de la pàgina web www.luesmavega.eu inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del lloc web.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Luesma Vega SL, D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i lordre públic.
Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars;

  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.luesmavega.eu, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Luesma Vega SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.
Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Luesma Vega SL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Luesma Vega SL poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Luesma Vega SL, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i Luesma Vega SL utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Luesma Vega SL. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Luesma Vega SL.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Luesma Vega SL, indicant:

  • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Luesma Vega SL, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

  • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;

  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Luesma Vega SL, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals del domicili de l'usuari.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el lloc web www.luesmavega.eu, si us plau adreceu-vos a info@luesmavega.com

bottom of page